Algemene Voorwaarden Ticketverkoop

Algemene voorwaarden Ticketverkoop – DAC Lustrum 

Algemene voorwaarden Ticketverkoop – DAC Lustrum 

 

Artikel 1: Aanschaf Ticket 

1.1. Gepersonaliseerde tickets 

De aangeschafte tickets zijn gepersonaliseerd. Dit houdt in dat de aangeschafte tickets op naam staan en alleen toegang geven aan de persoon die het ticket heeft gekocht. Wanneer er meerdere tickets voor externen via één account gekocht worden, zijn deze tickets gekoppeld aan de DAC’er die het heeft aangeschaft. De namen van de externen hoeven niet van te voren worden doorgegeven, maar dienen later door het DAC-lid doorgegeven te worden via een formulier op de website. 

1.2. Annulering 

Het is niet mogelijk om na aanschaf het ticket te retourneren. Er is alleen sprake van restitutie indien het lustrum niet door kan gaan door corona maatregelen. Hierover wordt in artikel 2 meer toelichting gegeven. 

1.3 Tijden 

De tijden vermeld op de tickets zijn onder voorbehoud. Deze tijden kunnen gewijzigd worden wanneer er door externe omstandigheden verplicht wijzigingen optreden. 

1.4 Minimale leeftijd

De minimale leeftijd om het lustrumterrein te betreden is 18 jaar. Bij toegang tot het lustrumterrein wordt hierop gecontroleerd en is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

1.5 Kaartverkoop introducees

Het is alleen toegestaan een ticket voor een introducé te kopen voor een dag waarop het DAC-lid zelf ook een ticket heeft aangeschaft. Dit zal gecontroleerd worden. 


Artikel 2: Corona 

2.1. Annulering evenement door Corona

In de organisatie is er rekening gehouden met verschillende scenario’s afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus. Mocht het echter vanwege de dan geldende maatregelen niet toegestaan zijn om het evenement te laten plaatsvinden zullen alle tickets gerestitueerd worden. Dit betekent dat je de volledige ticketprijs terugkrijgt indien het lustrum niet door kan gaan op 5 t/m 8 juli 2021. 

2.2. Bijzondere omstandigheden door corona 

Het kan zijn dat door de omstandigheden rondom het coronavirus extra voorwaarden gelden bij toegang van het lustrumterrein. Bij aanschaf van een ticket ga je akkoord met de eventuele extra maatregelen die nodig zijn bij toegang van het evenementterrein. Hieronder valt bijvoorbeeld een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test. Indien er maatregelen zijn waar de koper principiële bezwaren tegen heeft is er overleg mogelijk. 


Artikel 3: Huisregels

3.1. Huisregels en statuten van DAC

Tijdens het evenement gelden te allen tijde de huisregels en statutaire regels van DAC. Dit houdt in dat je aanwijzingen van het personeel, bestuur en commissies dient op te volgen. Bij het niet naleven van deze regels kan de toegang tot het terrein ontzegd worden. Tickets worden dan niet gerestitueerd. Introducees dienen zich ook te houden aan de huis- en statutaire regels van DAC. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de DAC’er die hen heeft meegebracht.