Maatschappelijk

Duurzaamheid

DAC heeft als doel om een groene vereniging te zijn en duurzaam gedrag van leden te stimuleren. Zo gebruiken wij op onze borrels en activiteiten altijd hard plastic en drinken wij in ons pand kelderbier in plaats van bier uit fusten. Verder recyclen wij onze materialen en versieringen, door deze bijvoorbeeld opnieuw te verven in plaats van nieuw materiaal te kopen. Tot slot proberen wij altijd onze kennis te verbreden door aanwezig te zijn bij informatieavonden over duurzaamheid en deel te nemen aan werkgroepen over duurzaamheid om zo inspiratie op te doen voor een duurzamere vereniging. 


Goede doelen

Jaarlijks vindt bij DAC ons Goede Doelen Feest plaats, waar wij geld ophalen voor een zelfgekozen goed doel. Tijdens het eten op dinsdag is er een lezing met aansluitend een borrel in het teken van het goede doel. Onze AcquisitieCommissie doet er alles aan om zoveel mogelijk geld op te halen met verschillende ludieke acties, zoals spelletjes en een happenplan. Alle drankjes zijn duurder en het opgehaalde geld gaat naar het goede doel. Verder kunnen leden elkaar uitdagen voor challenges. Voor zover de challenges het toelaten, worden ze op de donderdag na het Goede Doelen Feest uitgevoerd en dat zijn altijd legendarische avonden.


In mei organiseert de Maatschappelijke Commissie van DAC jaarlijks een maatschappelijke week, waarbij er meerdere activiteiten zijn om de maatschappij onder de aandacht te brengen. Zo was er vorige jaren onder andere een dikke-truienborrel waarbij alle leden een eigen beker mee moesten nemen en de verwarming uit stond, lezingen en cursussen en verschillende vrijwilligerswerkprojecten, zoals het schoonmaken van de Leidse grachten.


DAC steunt een lokaal project in Brazilië waarbij er wordt gekookt voor mensen die onder de armoedegrens leven. Dit project is opgezet door een DAC'er en zij krijgt bij ons de ruimte om haar project onder de aandacht te brengen. Zo staat er een borrel in april volledig in het teken van Brazilië, waarbij er onder andere Braziliaans wordt gekookt. 


Tot slot, de Maatschappelijke Commissie van DAC heeft veel vrijheid om maatschappelijke projecten en initiatieven onder de aandacht te brengen bij leden en om lezingen en cursussen te organiseren voor de leden. Deze Commissie bestaat uit zes leden en werkt samen met verschillende organisaties en stichtingen om DAC’ers te werven voor vrijwilligerswerkprojecten. Voor contact met de Maatschappelijke Commissie kunt u een mail sturen naar maatschappelijkecommissie@dac-leiden.nl


Leiden

Onze leden beleven hun studententijd grotendeels in de stad Leiden en zo is ook ons pand gevestigd in de binnenstad. Daarom vinden wij het belangrijk om als vereniging iets terug te doen voor Leiden. DAC werkt samen met de landelijke en lokale organisatie van Orange the World om bij te dragen aan de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Zo hebben wij afgelopen jaar gesproken in een paneldiscussie van United Nations Women in Gebr. de Nobel en op het Stadhuis van Leiden. Verder waren wij aanwezig bij de onthulling van de Orange Social Sofa en hing ons pand vol met posters tijdens de wereldwijde campagneperiode.


Verder helpt DAC ook mee met de organisatie van het Songs of Freedom Keti Koti Muziekfestival van Museum Volkenkunde en wij zetten ons actief in voor Stichting Move via meerdere DAC-Commissies. Tot slot proberen wij ook internationale studenten te betrekken bij de stad via een jaarlijks nieuwsjaarsdiner voor internationale studenten die niet naar huis kunnen of willen gaan met de feestdagen en wij werken samen met studentenvereniging Leiden United om internationale studenten welkom te heten bij DAC. 


Heeft u tips, vragen of bent u geïnteresseerd om samen te werken, neem dan contact op met de Commissaris Extern van het Bestuur, Nienke, via extern@dac-leiden.nl of 06-51697460.

Onze sponsoren