Oprichting

Oprichting


​Ik was in 2014 portier bij Odessa en stond zo elke maandag met Bert Jansen, de eigenaar van Odessa, aan de deur. We hebben daar heel wat uurtjes gefilosofeerd, gebrainstormd en gekletst. Ook het verenigingsleven in Leiden kwam ter sprake. Dat het zo zonde was dat er zoveel studenten binnen hun eigen vereniging bleven en eigenlijk maar weinig mee kregen van de rest van de stad. We opperden enigszins grappend om het dan maar zelf te proberen en gewoon een vereniging op te richten. Hoe moeilijk kon het zijn?

Na die bewuste avond bleef het idee van een nieuw soort studentenvereniging hangen. Hoe zou het eruit zien? Wat zou belangrijk zijn voor de vereniging en waarmee kunnen we onszelf onderscheiden? De daaropvolgende maandag zette het gesprek aan de deur van Odessa zich voort. Er waren inmiddels duidelijkere ideeën over hoe de vereniging eruit moest gaan zien en we kwamen tot de conclusie dat we het gewoon moesten gaan proberen. Immers, niet geschoten is altijd mis en inmiddels klonk het alsof de toekomstige vereniging misschien wel perfect bij Odessa zou passen.

Vier weken voor de EL CID-week besloten we dat het plan uitvoerbaar was. In de aanloop van deze belangrijke week vormden David Allessie, Floris Olivier, Mark de Zwart, Steven de Snoo en ik (Falco Jensma) een team om de vereniging van de grond te krijgen. Er werd gefocust op de promotie die tijdens de EL CID plaats zou vinden, het vormgeven van de SubClubs die de vereniging zouden onderscheiden en op hoe het verenigingsleven van een DAC’er er uit zou komen te zien.

Hoewel we vijf totaal verschillende personen waren met elk een geheel eigen mening, waren we het er al snel over eens dat de vereniging er een moest zijn met weinig verplichtingen, zonder ontgroeningen en heftige hiërarchieën. Er werd besloten dat de tot dan toe naamloze vereniging ‘de Dinsdag Avond Club’ zou gaan heten. Het moest een vereniging worden waar iedereen zich thuis kan voelen en iedereen welkom is. Deze twee dingen hielden we als kernwaarden in ons hoofd.

Toen de EL CID-week eenmaal voor de deur stond, gingen we er vol vertrouwen in. Het nieuwe idee bleek aan te slaan en na afloop van de week waren er meer dan tweehonderd ingeschreven leden. Over het verdere verloop was eigenlijk nog niet goed nagedacht, maar vol enthousiasme stortte iedereen zich op het opbouwen van de vereniging. Het eerste jaar vormden we met zijn vijven het oprichtingsbestuur. We hebben ons gericht op de verenigingsstructuur, hebben de vereniging officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben gewerkt aan het vormen van de basis voor een vereniging die nog jaren kan bestaan.

Inmiddels zijn de jaren verstreken en is er ontzettend veel veranderd en gebeurd bij de Dinsdag Avond Club. DAC wordt steeds bekender en er zijn veel leden die met enorm veel enthousiasme en inzet geweldige dingen organiseren. Inmiddels zijn er mooie verhalen, relaties, huisgenoten, hier en daar wat drama, maar bovenal hechte vriendschappen ontstaan. De komende jaren zullen er hopelijk nog meer mensen hun plek vinden bij de vereniging die ooit begon als een gek plan op een maandagavond.


Falco Jensma

Voorzitter oprichtingsbestuur DAC

Onze sponsoren