Ledenraad

De Ledenraad is een commissie waar leden van alle jaarlagen samenkomen die de belangen van alle leden vertegenwoordigen. Door middel van enquêtes en andere creatieve methodes worden de meningen van leden gepeild, om zo een duidelijk beeld te krijgen van hoe de leden denken over allerlei zaken. Met deze data helpt de Ledenraad het bestuur om de mening van de leden te verwerken in de plannen voor de toekomst en zo DAC te helpen groeien!